Interim HR-tjenester – skræddersyede løsninger

Ofte opstår der situationer, hvor man organisatorisk pludselig får nogle udfordringer man ikke umiddelbart personalemæssigt har dedikerede ressourcer til at løse – internt i virksomheden kan man da søge en udvej ved eksempelvis, at

 • ledelsen selv påtager opgaven,
 • allokere ressourcer fra andre områder eller
 • opretter en ny stilling dedikeret til opgaven.

Dette er dog ikke altid muligt; der kan dels mangle ledelsesmæssig tid, nødvendige specialviden i nuværende organisation samt at mulighed for oprettelse af en ny fast fuldtids eller deltidsstilling ikke er til stede.

Hvis man i en virksomhed har brug for en HR-specialist, og det som nævnt ikke er muligt at ansætte yderligere personale, kan man overveje interim HR-support som en mulighed – der kan leveres HR-ydelser enten som supplement til evt. nuværende HR-medarbejdere eller som selvstændige ydelser indenfor såvel det operationelle som det strategiske plan omkring eksempelvis:

 • Personalehåndtering – resourcing, ansættelse, onboarding, afskedigelse og outplacement
 • Håndtering af dokumenter og personalesager
 • Trivsel – målsætninger, analyser m.v.
 • Medarbejderhåndbog og personalepolitik – udarbejdelse / opdatering
 • Ledelsessparring og støtte på alle ledelsesniveauer – herunder forandringsledelse
 • statistikker og rapportering
 • Samarbejdsprocedurer
 • Kompetenceudvikling, personalesamtale
 • Intern kommunikation
 • GDPR
 • Kulturudvikling etc.

En interim HR-manager eller HR-konsulent kan, afhængig af opgavens karakter, levere ydelser i nogle timer eller et par dage ugentligt over en given periode eller fuldtids over kortere eller længere tid afhængig af opgavens karakter – fordelene ved en interim HR-løsning fremfor ansættelse kan være:

 • Behovsorienteret og individuelt tilpassede ydelser
 • Kortvarslet tiltræden – ingen længerevarende interne ansættelsesprocedurer
 • Tidsmæssig afgrænsning
 • Ingen længerevarende ansættelsesmæssige forpligtelser
 • Omkostningseffektiv – ingen yderligere personaleomkostninger; pension, ferie, sygdoms-, uddannelses eller sociale omkostninger.
 • Dedikeret og opgavefokuseret løsning – fuldt ud fokus på stillede opgave uden andre løbende opgaver
 • Frigiver ledelsesmæssige ressourcer fra området

Står I derfor med nogle HR-opgaver, som I ikke umiddelbart kan løse under nuværende forhold og med nuværende organisation, stiller vi os gerne til rådighed med vejledning samt evt. hjælp til at få den rette interim HR-manager eller HR-konsulent – ring gerne til os

LinkedIn

Vil du læse mere?

Scroll til toppen